Avslutade auktioner liknande Atlas öfver Sverige Down arrow

Slutpris:
300 SEK

KARTOR (3). HERMELIN, S. G. - FORSSELL, C. G. HÄLLSTRÖM, Karta öfver Halmstads höfdingedöme. 1807, ca 83x60 cm, Karta öfver Göteborgs och Bohus läns höfdingdöme. Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2015-03-16


Slutpris:
350 SEK

8 band Historiskt-Geografiskt och statistiskt Lexikon öfver Sverige tryckt hos Joh. Beckman 1859 höjd 24 cm. Läs mer…


Auktionshus:
Växjö Auktionskammare

Avslutades:
2016-09-12


Slutpris:
400 SEK

"The New Biblical Atlas", "Atlas öfver Sverige efter Generalstabens generalkarta", "Afbildningar af Nordiska drägter" Stockholm 1895. Läs mer…


Auktionshus:
Bukowskis market - Stockholm

Avslutades:
2010-11-21


Slutpris:
400 SEK

KARTOR (5). MAYR, G. Specielle Reise-Karte vom Bayerischen Hochland, Nord-Tyrol, Salzburg und Salzkammergut. München, 1871, HERMANN, Reise-Karte von Mittel-Europa... Bahnstationen und Postverbindungen, Glogau, 1872, ALSKOGIUS, Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-04-10


Slutpris:
850 SEK

Halvfranska skinnband. Historia, Anatomi, Fysik, Filosofi mm. Bla "Anteckningar öfver fälttågen emot Ryssland åren 1808 och 1809" av regementspastor Carl Johan Holm. Stockholm 1836. Hand Läs mer…


Auktionshus:
Bukowskis market - Stockholm

Avslutades:
2008-11-06


Slutpris:
950 SEK

ATLAS. Generalstabens karta öfver Sverige södra delen skala 1:100000. Utg. Rikets Allmänna Kartverk. Stockholm , ca 90 kartor Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-11-27


Slutpris:
2 400 SEK

ATLAS (2 st). Generalstabens karta öfver Sverige södra och norra delen skala 1:100000. Utg. Rikets Allmänna Kartverk. Ca 1859-1916.Format i stor folio. Ca 160 dubbelsidiga Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2012-12-11