201572. BÖCKER, 4 st, bla Atlas öfver Allmänna historien, 1800-1900-tal.

201572. BÖCKER, 4 st, bla "Atlas öfver Allmänna historien", 1800-1900-tal.


Slutpris:
400 SEK

"The New Biblical Atlas", "Atlas öfver Sverige efter Generalstabens generalkarta", "Afbildningar af Nordiska drägter" Stockholm 1895.


Länk till objektet hos Bukowskis market - Stockholm…


Auktionshus:
Bukowskis market - Stockholm

Avslutades:
2010-11-21 11:30:00

Avslutade auktioner liknande 201572. BÖCKER, 4 st, bla "Atlas öfver Allmänna historien", 1800-1900-tal. Down arrow

Slutpris:
600 SEK

"Atlas öfver den skandinaviska florans naturliga familjer", N.J. Andersson, Stockholm 1849. "Die europäischen schwärmerraupen-Sphinges", Dr E Hofmann, Nürnberg 1874. "Morfologisk-biologiska och systematiska studier öfver viola Läs mer…


Auktionshus:
Auktionsbyrån Effecta

Avslutades:
2019-03-10


Slutpris:
950 SEK

ATLAS. Generalstabens karta öfver Sverige södra delen skala 1:100000. Utg. Rikets Allmänna Kartverk. Stockholm , ca 90 kartor Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-11-27


Slutpris:
2 000 SEK

BÖCKER, ÄLDRE, ca 20 st, 1700-1800-tal, bl.a. udda delar ur Berzelius, Lärook i kemien (olika upplagor), Retzius, Försök til en flora economica Sveciae, del 1, Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-04-06


Slutpris:
1 400 SEK

BÖCKER BL.A. RESOR (7). Tuneld, Nya historien, om chineserne, japanerne, indianerne, persianerne, turtarne, ryssarne ... I-VI, Stockholm 1759-65, Segerstedt, Inledning til kunskapen om de jordiske Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-02-05


Slutpris:
2 000 SEK

KARTBÖCKER (2). Geographie, Chronologie... von Alt-Griechenland. Berlin 1793. Med graverade kartor och planscher.Wiberg - Mentzer. Atlas öfver allmänna historien. Stockholm ca 1860-tal. Med färglitograferade Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2014-08-30


Slutpris:
300 SEK

Samling böcker och häften. 17/18/1900-tal. Bl.a. Mentzer, Atlas över Sveriges län. Christian Bastholm, Philosophie för Olärde innehållande Lärorika Betracktelser öfver Gud, Menniskan och Naturen, Läs mer…


Auktionshus:
Lauritz - SE, Örebro, Aspholmen

Avslutades:
2015-06-04


Slutpris:
300 SEK

"Generalstabens Karta öfver Sverige, Norra delen", Rikets allmänna kartverk. Litografiska övertryck. Läs mer…


Auktionshus:
Stadsauktion Sundsvall AB

Avslutades:
2014-10-10


Slutpris:
250 SEK

G A Silverstolpe, Läro-bok i den allmänna verldshistoriens chronologi, jämte synchronistiska tabeller öfver allmänna historien.., Stockholm 1805; Sven Brisman, Engelskt och svenskt hand-lexicon, Upsala 1801; Läs mer…


Auktionshus:
Helsingborgs Auktionsverk

Avslutades:
2014-01-10


Slutpris:
300 SEK

FANT, ERIC MICHAEL. (2). Utkast til föreläsningar öfver allmänna historien, ifrån sextonde seculi början. I-VIII (allt som utkom). Upsala (Johan Edmans Enka - Johan Edman Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2013-05-27


Slutpris:
850 SEK

BÖCKER, ÄLDRE, huvudsakligen svenska läroböcker i geografi och historia, 1700- och 1800-tal, bl. a. Silverstolpe, Lärobok i svenska historien, 1805; Djurberg, Geografie för begynnare, 1750, Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2013-06-02