HIS-GEOG O STATISTISKT LEXICON, 8 band samt ATLAS till DJURRIKETS NATURALHISTORIA 1866 m fl.

HIS-GEOG O STATISTISKT LEXICON, 8 band samt ATLAS till DJURRIKETS NATURALHISTORIA 1866 m fl.


Slutpris:
350 SEK

8 band Historiskt-Geografiskt och statistiskt Lexikon öfver Sverige tryckt hos Joh. Beckman 1859 höjd 24 cm.


Länk till objektet hos Växjö Auktionskammare…


Auktionshus:
Växjö Auktionskammare

Avslutades:
2016-09-12 12:10:00

Avslutade auktioner liknande HIS-GEOG O STATISTISKT LEXICON, 8 band samt ATLAS till DJURRIKETS NATURALHISTORIA 1866 m fl. Down arrow

Slutpris:
6 800 SEK

KOKBÖCKER HUSHÅLLNING 1700-TAL (3). WARG, CAJSA. Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber, Andra upplagan, Stockholm, hos Lor. Ludv. Grefing, 1759. 8:o. 17 x 10,5 cm. Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-12-19


Slutpris:
300 SEK

BÜCHNER, G. (6). Biblisk real och verbal concordans, eller homiletiskt lexicon,... Utgifwen på tyska af... G. Büchner, och nu... på swenska öfwersatt... Sthlm - Ups. Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2015-02-22