Hörnskåp, allmoge, Dalarna, daterat 1799

Hörnskåp, allmoge, Dalarna, daterat 1799


Slutpris:
650 SEK

Originalmålning. En dörr och en låda. Nycklar finns. Senare bemålade sidor, fernissat. (Höjd 129, bredd 84)


Länk till objektet hos Dalarnas Auktionsbyrå AB…


Auktionshus:
Dalarnas Auktionsbyrå AB

Avslutades:
2020-12-06 12:15:00

Avslutade auktioner liknande Hörnskåp, allmoge, Dalarna, daterat 1799 Down arrow

Slutpris:
800 SEK

Originalmålning. Svängd form. Lod och pendel saknas. Fernissat. (Höjd 196) Läs mer…


Auktionshus:
Dalarnas Auktionsbyrå AB

Avslutades:
2021-01-10


Slutpris:
1 000 SEK

En dörr, invändigt med två hyllplan. Nyckel finns. Senare bemålning. (Höjd 98) Läs mer…


Auktionshus:
Dalarnas Auktionsbyrå AB

Avslutades:
2020-12-06


Slutpris:
800 SEK

Delvis originalmålat. Upptill med dubbla dörrar och två lådor. Invändigt med hylla och skedhylla. Kompletterat, senare låsanordning, delvis senare bemålat, slitage, torrsprickor. (Höjd 209, bredd Läs mer…


Auktionshus:
Dalarnas Auktionsbyrå AB

Avslutades:
2020-12-06


Slutpris:
1 900 SEK

Originalmålning. Med två dörrar, öppen mellandel. Nyckel finns. Delvis senare bemålat, dörr med lagning, slitage. (Höjd 139, bredd 73) Läs mer…


Auktionshus:
Dalarnas Auktionsbyrå AB

Avslutades:
2020-11-08


Slutpris:
1 300 SEK

Originalmålat. Med en dörr, invändigt två hyllplan. Nyckel finns. Färgslitage, senare lås och nyckel, torrsprickor, krön med komplettering. (Höjd 104, bredd 70) Läs mer…


Auktionshus:
Dalarnas Auktionsbyrå AB

Avslutades:
2020-11-08


Slutpris:
6 400 SEK

Framtagen originalmålning. Dubbla dörrar, invändigt med två hyllplan och två lådor. Nedtill en dörr. Färgslitage, enstaka kompletteringar/lagningar, färgretuscher. (Höjd 198, bredd 120, djup 50) Läs mer…


Auktionshus:
Dalarnas Auktionsbyrå AB

Avslutades:
2020-11-08


Slutpris:
5 400 SEK

Originalmålning. Med dubbla, infällda speglar. En dörr, invändigt med två hyllplan. Nyckel finns. Senare lås, fläckar, ställvis med färgslitage. (Höjd 103, bredd 93, djup 43) Läs mer…


Auktionshus:
Dalarnas Auktionsbyrå AB

Avslutades:
2020-11-08


Slutpris:
2 100 SEK

Originalmålning. Med en dörr, invändigt ett hyllplan. Färgslitage, låset löst, nyckel saknas, nedre list senare. (Höjd 55, bredd 49, djup 25) Läs mer…


Auktionshus:
Dalarnas Auktionsbyrå AB

Avslutades:
2020-11-08


Slutpris:
1 300 SEK

Originalmålning. Uppfällbart lock, invändigt med två lådor. Enligt medföljande lapp målad av Stikå Erik Andersson. Botten med torrspricka. Mindre färgslitage. (Höjd 32, 48x47) Läs mer…


Auktionshus:
Dalarnas Auktionsbyrå AB

Avslutades:
2020-11-08


Slutpris:
2 000 SEK

Originalmålning. Med bemålad text och årtal. Fernissad, slitage. (Höjd 22, 38x29) Läs mer…


Auktionshus:
Dalarnas Auktionsbyrå AB

Avslutades:
2020-10-18