Isogaeus om Karl XII 1714

Isogaeus om Karl XII 1714

KARL XII. (2). ISOGAEUS, SIMON., Carla -seger-skiöld, hwilken then stormächtigste konung Carl XII... så wäl som forna Swea och Götha... konungar... emot sina och riksens många, mächtiga och häftiga fiender omfördt och med den friden hemfördt hafwa. Efter Gudz ord, natursens och allt folks lag, samt gudfruchtiga och tappra hieltars exempel, sedder och afritades. I-II. Stockholm (M. Laurelius) 1714. 8:o. (56), (1)-694, (deltlbl. saknas), 695-862; (2), 863-1344, 1297-1392, 1345-1348, (234) s. Något nötta bruna samtida hfrbd, blanka ryggar m. fyra upphöjda bind, stänksnitt, nytt försättsblad i d. I, d. II saknar för- och eftersättsblad. Enstaka fläckar, 2 blad i företalet i d. I hårdare. Exlibris Gustaf Berndtsson o. ett till m. initialerna J H G. 2 vol. Ex . m. både den förbjudna texten "Om förbund medh ochristna är christeligt" o. ersättningstexten "Om lycka och seger...".

Länk till objektet hos http://www.stadsauktion.se
http://www.stadsauktion.se
2016-06-20 11:28:00
Slutpris
2 400 SEK

Avslutade auktioner liknande Isogaeus om Karl XII 1714

Karl XII av Isogaeus 1714

Karl XII av Isogaeus 1714

KARL XII. (2). ISOGAEUS, SIMON. (2). Carla-seger-skiöld, hwilken then stormächtigste konung Carl XII... så wäl som forna Swea och Götha... konungar... emot sina och riksens Läs mer...

http://www.stadsauktion.se
2012-11-05
Slutpris
2 400 SEK
Konung Karl XIIs banesår med flera om hans död

Konung Karl XII:s banesår med flera om hans död

KARL XII. (9). Konung Karl XII:s banesår. 1917 års undersökning och i samband därmed gjorda iakttagelser. Utg. Algot Key-Åberg - Arthur Stille. Stockholm 1918.4:o (ca Läs mer...

http://www.stadsauktion.se
2016-06-20
Slutpris
3 000 SEK
Tidigt verk om Karl XII

Tidigt verk om Karl XII

KARL XII. ISOGAEUS, S., Carla -seger-skiöld, hwilken then stormächtigste konung Carl XII... så wäl som forna Swea och Götha... konungar... emot sina och riksens många, Läs mer...

http://www.stadsauktion.se
2012-06-10
Slutpris
650 SEK
Karl XII, parti 18-1900-talslitteratur

Karl XII, parti 18-1900-talslitteratur

KARL XII. (ca 65 arbeten). Parti 1800-1900-talslitteatur om, mest fackhistoria, men en del skönlitterära. Olika band o. skick. Ca 50 vol. o 15 småskrifter. Omfattar Läs mer...

http://www.stadsauktion.se
2016-06-20
Slutpris
1 500 SEK
Om S. Klara i Stockholm från 1727

Om S. Klara i Stockholm från 1727

NORDBERG, J. A. S. Clarae minne eller berättelse om det gamla S. Clarae kloster... (J. H. Werner) 1727.4:o. (305x202 mm.). (8), (1)-200 s. Titelblad i Läs mer...

http://www.stadsauktion.se
2016-12-28
Slutpris
650 SEK
Karl XII 2 tryck om Narva

Karl XII 2 tryck om Narva

KARL XII - NARVA (2). Kongl may:tz nådigste skydde- och försäkrings bref för samptl. inbyggiarne uti Ryszland. Narva (Stockholm), Johan Köhler, 1700. (Warmholtz 5284).Kårt doch Läs mer...

http://www.stadsauktion.se
2016-10-31
Slutpris
2 000 SEK
Parti med böcker om Karl XII, bl a planschverket Karl XII på slagfältet 11

Parti med böcker om Karl XII, bl a planschverket ...

Parti med böcker om Karl XII. (11)GENERALSTABEN. Karl XII på slagfältet. Karolinsk slagledning. Sedd mot bakgrunden av taktikens utveckling från äldsta tider. 5 volymer (I; Läs mer...

Lauritz - SE, Stockholm, Slakthusgatan
2014-03-07
Slutpris
350 SEK
Kungörelser riksdagsbeslut mm 1600-tal ca 100 st

Kungörelser riksdagsbeslut mm 1600-tal ca 100 st

KUNGÖRELSER, STADGAR, RIKSDAGSBESLUT MM. (ca 100 st). Mest 1600-tal, några tidigt 1700-tal.Bl.a. Ordinantie, huruledes köphandelen... drifwas skal, Uppsala 1617, Riksdagsbeslut, Stockholm 1622, 1625,m Tullordning, 1636, Läs mer...

http://www.stadsauktion.se
2016-10-31
Slutpris
6 600 SEK
Ennes om Karl XIIs krigare 1818-19

Ennes om Karl XII:s krigare 1818-19

KARL XII. ENNES, B. A. (2). Biografiska minnen af konung Carl XII:s krigare, samt andre embetsmän och personer under denna konungs tid, fångne i Ryssland, Läs mer...

http://www.stadsauktion.se
2016-08-28
Slutpris
900 SEK
Om S. Klara i Stockholm från 1727

Om S. Klara i Stockholm från 1727

NORDBERG, J. A. S. Clarae minne eller berättelse om det gamla S. Clarae kloster... (J. H. Werner) 1727.4:o. (305x202 mm.). (8), (1)-200 s. Titelblad i Läs mer...

http://www.stadsauktion.se
2015-12-15
Slutpris
1 300 SEK