Sabel svensk

Sabel svensk


Slutpris:
1 300 SEK

SABEL, med balja, Svensk modell m/1889, artillerimanskap, längd med balja ca 97 cm


Länk till objektet hos http://www.stadsauktion.se…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-03-15 17:48:00

Avslutade auktioner liknande Sabel svensk Down arrow

Slutpris:
1 700 SEK

Svensk, parerstång märkt Militärekiperings aktiebolaget. Rostangrepp på klinga, längd ca. 100 cm Läs mer…


Auktionshus:
Göteborgs Auktionskammare

Avslutades:
2018-11-18


Slutpris:
3 000 SEK

SABEL, svensk, sammansatt av äldre och nyare delar, balja med mässingsbeslag, längd ca 89 cm Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-11-28


Slutpris:
3 800 SEK

SABEL, svensk, m/1859 för infanteriofficer, fästet med sköld med inskription: "av 2da Na Batt 1ster Kompani inom Stockholms Borgerskapsinfanteri till Fahnjun Lundqvist 1864", längd 90 Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-10-13


Slutpris:
1 500 SEK

SABEL, svensk, för infanteriofficer, m/1859, med balja Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-12-30


Slutpris:
2 400 SEK

SABEL, svensk, m/1899 för infanteriofficer, märkt E. Svalling, Eskilstuna, med portopé, svart stålbalja, längd ca 102 cm Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-12-26


Slutpris:
2 600 SEK

SABEL, svensk, m/1899 för infanteriofficer, märkt E. Svalling, Eskilstuna, med portopé, svart stålbalja, längd ca 102 cm Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-12-23


Slutpris:
1 900 SEK

SABEL, svensk, modell 1893, för manskap vid kavalleri, ink. balja i stål, stämplad Svalling, längd med balja ca 113 cm Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-12-21


Slutpris:
2 200 SEK

SABEL, svensk. för officer, längd ca 97 cm Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-12-21


Slutpris:
1 700 SEK

SABEL, svensk, m/1893, för manskap, klinga märkt E Svalling, blånerad balja, längd med bbalja ca 114 cm Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-12-19


Slutpris:
1 400 SEK

SABEL, svensk, m/1893, för manskap, klinga märkt E Svalling, blånerad balja, längd med bbalja ca 114 cm Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-12-04