Christian I, hvid, Malmø, G 23C, Frederik IV, skilling 1716, H 45, samt 2 stk. diverse

Christian I, hvid, Malmø, G 23C, Frederik IV, skilling 1716, H 45, samt 2 stk. diverse


Slutpris:
600 DKK

Christian I, hvid, Malmø, G 23C, Frederik IV, skilling 1716, H 45, samt 2 stk. diverse


Länk till objektet hos http://www.bruun-rasmussen.dk - Baltikavej…


Auktionshus:
http://www.bruun-rasmussen.dk - Baltikavej

Avslutades:
2015-03-29 15:08:00

Avslutade auktioner liknande Christian I, hvid, Malmø, G 23C, Frederik IV, skilling 1716, H 45, samt 2 stk. diverse Down arrow

Slutpris:
850 SEK

FREDRIK IV AV HOLLSTEIN-GOTTORP (1671-1702).Egenhändigt signerat dokument, daterat Stockholm 29 november 1699, omfattar 1 1/2 sida i folio (355x230 mm).Liten blå ägarstämpel Börje Israelsson arkiv.Ställt Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-02-28


Slutpris:
3 600 DKK

Winekes kongerække, Christian I, Hans, Frederik I, Frederik II, Christian IV, Frederik III, Christian V, Frederik IV og Frederik V, G 256-257, 259, 261-265, 267, Läs mer…


Auktionshus:
http://www.bruun-rasmussen.dk - Baltikavej

Avslutades:
2015-04-12


Slutpris:
800 DKK

Christian IV, 8 skilling 1608, H 93A, kval. 1+, Frederik IV, Glückstadt, 12 skilling 1717, H 62, kval. 1+ Läs mer…


Auktionshus:
http://www.bruun-rasmussen.dk - Baltikavej

Avslutades:
2015-03-29


Slutpris:
1 050 DKK

Norge, Frederik IV, 8 skilling 1730, NM 41, H 17C, Christian VII, 4 skilling 1788, NM 74, H 15B, 2 skilling 1803, NM 89, Läs mer…


Auktionshus:
http://www.bruun-rasmussen.dk - Baltikavej

Avslutades:
2015-03-29


Slutpris:
400 DKK

Lille lot skillingsmønter, Christian V, skilling 1681, Frederik IV, skilling 1722 (4 stk.), Rendsborg, skilling 1719, Bremen & Verden, 1/16 taler 1670 (kantskade), Slesvig-Holsten-Gottorp, 1/16 Läs mer…


Auktionshus:
http://www.bruun-rasmussen.dk - Baltikavej

Avslutades:
2015-03-29


Slutpris:
750 DKK

Erik af Pommern, sterling, Næstved, G 4, gros, Gurre, G 16, Christian I, Hvid, Malmø (2 stk), G 23, Hans, hvid, Malmø (2), G 31, Läs mer…


Auktionshus:
http://www.bruun-rasmussen.dk - Baltikavej

Avslutades:
2015-03-15


Slutpris:
800 DKK

Christopher af Bayern, Malmø, hvid, G 20, Christian I, Malmø, hvid, G 23A, 23B, 23C, i alt 4 stk. Läs mer…


Auktionshus:
http://www.bruun-rasmussen.dk - Baltikavej

Avslutades:
2015-02-15


Slutpris:
900 DKK

Christian IV, 4 skilling 1630, H 142, kval. 1, 4 skilling 1645, H 150, kval. 1?, Christian V, 2 skilling 1686, H 84, kval. 1?, Läs mer…


Auktionshus:
http://www.bruun-rasmussen.dk - Baltikavej

Avslutades:
2014-09-14


Slutpris:
1 050 DKK

Norge, Frederik IV, 8 skilling 1714, NM 35, H 6B, Frederik V, 24 skilling 1763, NM 20, H 2B (lille ks.), Christian VII, skilling 1768, Läs mer…


Auktionshus:
http://www.bruun-rasmussen.dk - Baltikavej

Avslutades:
2015-01-04


Slutpris:
750 DKK

Rigsrådet 1481, hvid, Malmø, G 22; Christian I, 1448 - 1481, hvid, Malmø, G 23B. (2) Läs mer…


Auktionshus:
http://www.bruun-rasmussen.dk - Baltikavej

Avslutades:
2015-01-04