Slutpris:
1 500 SEK

FÖRORDNINGAR OCH PLACAT ca 40 st, bl. . om MANUFAKTURER OCH HALLRÄTTER. Tryckta mellan 1665-1798. Bland annat Kongl. Maytz placat, angående ekewerkes förbudh at förföras til fremmmande landh 1665, den sällsynta första hallrättsförordningen från 1739 Kongl. Majts utfärdade hall-ordning, och allmänne factorie-rätt, för alla manufacturister uti silke, ull- och linne, samt handtwärckare och flere, som icke egenteligen under skrå-ordningen böra begripas, Kongl. Maytz reglemente och instruction för lootz-inspectoren i Stockholm, samt upsynings- och åldermännerne så i den Stockholmiske, som elliest i hela den öfrige skär-gården i Swerie och Finland 1696


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2013-06-18 13:35:00

Avslutade auktioner liknande 1600-talsförordningar och placat Down arrow

Slutpris:
300 SEK

FÖRORDNINGAR OCH PLACAT. 12 st. tryckta mellan 1665-1684. Delvis skurna, delvis nötta, några tagna ur band. Tillskrifter, namnteckningar. Bland annat: Kongl. May:tz placat, angående ekewerkes Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2013-05-27


Slutpris:
900 SEK

1600-TALSFÖRORDNINGAR, PLACATER M.M. 15 st. mellan åren 1672-97. Delvis skurna, tagna ur band, delvis något fläckade och med tillskrifter. Bland annat om Tiäru Compagniets uphäfwande Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2012-04-22


Slutpris:
7 800 SEK

SAMLINGSBAND 1600-TALSFÖRORDNINGAR, PLACAT, KUNGÖRELSER. 45 st. tyryckta mellan 1621-1645 (ej kontrollerade), samtliga skurna, delvis fläckaade o. m. tillskrifter. Samt ca 1500 sidor avskrifter av förordningar Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2012-12-17


Slutpris:
350 SEK

FÖRORDNINGAR OCH PLACAT. 13 st. tryckta mellan 1686-1696. Delvis skurna, delvis nötta. Omfattar bl.a.: Kongl. May:tz reglemente och instruction för lootz-inspectoren i Stockholm, samt upsynings- Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2013-05-27


Slutpris:
400 SEK

KUNGÖRELSER FÖRORDNINGAR. (32 st). 1669-91.Bl.a. om skråväsendet 1669, Förmyndare ordningh 1669, Tobakshandeln, 1670, handels-ordinantie 1673, Placat angående.. reesor aff krijgsfolck, 1677, Placat om fyra allmenne Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-10-30


Slutpris:
1 700 SEK

KUNGÖRELSER, FÖRORDNINGAR, PLACAT mm. (28 st). Bl.a. om arvföreningen i Norrköping 1604, stilleståndet med Danmarck 1719, brännvinsbrännande, fångars vård, kolera 1831, reglemente för kapare 1808, Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2012-11-05