373089. BOKPARTI OM RUNOR OCH FORNTID, 9 vol, bla Cogitationes...ortographia linguae Svio Gothiae tam runica.. av Eric Julius Björner, Stockholm 1742.

373089. BOKPARTI OM RUNOR OCH FORNTID, 9 vol, bla "Cogitationes...ortographia linguae Svio Gothiae tam runica.." av Eric Julius Björner, Stockholm 1742.

Även bla "Run-Lära" av Liljegren, Stockholm 1832, "Runstafwen förnyad... " av AM. Sahlstedt, Stockholm 1776, "Olika typer av bokband.

Länk till objektet hos Bukowskis market - Stockholm
Bukowskis market - Stockholm
2013-01-18 20:51:00
Slutpris
3 700

Avslutade auktioner liknande 373089. BOKPARTI OM RUNOR OCH FORNTID, 9 vol, bla "Cogitationes...ortographia linguae Svio Gothiae tam runica.." av Eric Julius Björner, Stockholm 1742.

Sigfred Taubert Bibliopola

Sigfred Taubert Bibliopola

SIGFRED TAUBERT, "Bibliopola", bok, Band I-II, Hamburg 1966, bilde och texter om bokhandel, på 3 språk: tyska, engelsk och franska, folio, vol.I: 123 sidor, vol.II: Läs mer...

Stockholms Auktionsverk
2020-04-09
Slutpris
300 SEK
Resor och geografi - Amerika, 11 vol.

Resor och geografi - Amerika, 11 vol.

RESOR OCH GEOGRAFI - AMERIKA (11). Parti reseskildringar omfattande: UNONIUS. Minne från en sjuttonårig vistelse i nordvestra Amerika. I-II. Uppsala, 1861-62 (nötta samtida halvfranska band, Läs mer...

Stockholms Auktionsverk
2020-09-28
Slutpris
1 400 SEK
Böcker varia

Böcker varia

BÖCKER (8), Varia, The dead sea scrolls, Jerusalem, 1956, 30 fotografier av rullarna, Jerusalem 1956, Akke Kumlien som bokkonstnär, ettusen ex varav detta är 255, Läs mer...

Stockholms Auktionsverk
2020-05-01
Slutpris
350 SEK
Böcker varia

Böcker varia

BÖCKER (8), Varia, The dead sea scrolls, Jerusalem, 1956, 30 fotografier av rullarna, Jerusalem 1956, Akke Kumlien som bokkonstnär, ettusen ex varav detta är 255, Läs mer...

Stockholms Auktionsverk
2020-04-17
Slutpris
350 SEK
Litteratur om keramik och keramiker, 9 vol.

Litteratur om keramik och keramiker, 9 vol.

LITTERATUR OM KERAMIK OCH KERAMIKER (9). Parti omfattande: HÅRD AF SEGERSTAD. Berndt Friberg keramiker. Stockholm, 1964 (i band av Marlis Egli), KLYVARE & WIDMAN. En Läs mer...

Stockholms Auktionsverk
2018-04-15
Slutpris
3 600 SEK
Äldre resor, 8 vol.

Äldre resor, 8 vol.

ÄLDRE RESOR (8). Parti omfattande: GOSSELMANNCARL AUGUST. Resa mellan södra och norra Amerika. En sketch-bok på sjön. I-II. Stockholm, 1832 (senare halvfranskt band med guldornerad Läs mer...

Stockholms Auktionsverk
2018-07-12
Slutpris
1 300 SEK
Lapplands-litteratur, 5 vol.

Lapplands-litteratur, 5 vol.

LAPPLANDSLITTERATUR (5). LUNDBOHM, HJALMAR (utg.). Lapparne och deras land. Skildringar och studier. I-VII. Omfattar: I) TURI, JOHAN. En bog om lappernes liv. Muittalus samid birra Läs mer...

Stockholms Auktionsverk
2017-08-31
Slutpris
6 600 SEK
Kokböcker 1700- och 1800-tal, 2 vol.

Kokböcker 1700- och 1800-tal, 2 vol.

KOKBÖCKER 1700- OCH 1800-TAL (2). (DAHLMAN, CARL ESKILSON & ROMAN, CHRISTIAN GUSTAFSSON). Swenska red-dejan eller wälöfwada hushållerskan, huru den må skjöta och wårda den Läs mer...

Stockholms Auktionsverk
2018-02-18
Slutpris
800 SEK
BOK, 2 vol  Samling af Kongl. Majts Bref och Förklaringar, Samuel af Ugglas, 1760-1792 samt Sjette samlingen af kongl. majts bref, rescripter och förklaringar,Carl Johan Norell, 1792-1798.

BOK, 2 vol "Samling af Kongl. Maj:ts Bref och Fö...

Samuel af Ugglas. Samling af Kongl. Maj:ts Bref och Förklaringar, hwilka til swar på inkomna förfrågningar om lagens rätta förstånd utfärdade blifwit utgifwen af Samuel Läs mer...

Göteborgs Auktionsverk
2016-01-25
Slutpris
600 SEK
BOK

BOK

Två delar i en vol, "Berättelse om de upptäckter...Söderhafwet..." av De Freville, Uppsala 1776. Läs mer...

Bukowskis market
2015-07-25
Slutpris
1 150 SEK