Avslutade auktioner liknande pärm skinn

Slutpris:
1 200 SEK

RYSKT OMSLAG DATERAT KIEV 1907. Sk. hyllningsadress insatt i pärm av skinn, dekor av acantus och rocailler i vitmetall, daterad AEG Kiev 1907 i hörnet. Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2015-12-30


Slutpris:
1 000 SEK

RYSKT OMSLAG DATERAT KIEV 1907. Sk. hyllningsadress insatt i pärm av skinn, dekor av acantus och rocailler i vitmetall, daterad AEG Kiev 1907 i hörnet. Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2015-09-06


Slutpris:
400 SEK

MILTITZ, C(ARL) BORR(OMÄUS) VON. Schackspelarne eller den onde spelar med menniskan om dess själ. Sorgfälligt kopierad ifrån en teckning af Moritz Retzsch. Förklarad efter artistenbs Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2015-04-27


Slutpris:
550 SEK

MILTITZ, C(ARL) BORR(OMÄUS) VON. Schackspelarne eller den onde spelar med menniskan om dess själ. Sorgfälligt kopierad ifrån en teckning af Moritz Retzsch. Förklarad efter artistenbs Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2015-03-29


Slutpris:
1 100 SEK

FORSSELL, C., Ett år i Sverige. Taflor af svenska almogens klädedrägt, lefnadssätt och hemseder, samt de för landets historia märkvärdigaste orter: tecknade af J. G. Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2015-02-22


Slutpris:
300 SEK

Kongl. collegii medici underrättelse om några ändringar i stockholmska pharmacopéen til underdånigst följe af hans kongl. majts nådiga bref af den 19. januarii 1757; samtelige Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2014-04-14


Slutpris:
2 400 SEK

PERINGSKIÖLD, JOHAN. En book af menniskiones slächt... eller Bibliskt slächt-register... Stockholm (O. Enæus) 1713. Folio. Graverad frontispis (sitter vid s. 8, något fläckad), graverat titelblad Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2013-10-21


Slutpris:
3 200 SEK

BOKVÄSEN. CARLANDER, C. M. (7), Svenska bibliotek och exlibris, 2 uppl, I-IV:1-2 + register, 1904. Planscher och andra illustrationer. Senare klotband med rostbruna ryggar, blekgröna Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2013-05-05


Slutpris:
1 300 SEK

BOKVÄSEN. CARLANDER, C. M. (7), Svenska bibliotek och exlibris, 2 uppl, I-IV:1-2 + register, 1904. Planscher och andra illustrationer. Senare klotband med rostbruna ryggar, blekgröna Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2013-04-22


Slutpris:
7 200 SEK

MILITARIA. (6). Krijgs articlar som... Gustaff Adolph then andre... hafwer låtit göra och författa, A. M.DC.XXI. Stockholm (Peter van Selow) 1642. Liten 4:o. (18) blad. Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2012-10-08