Avslutade auktioner liknande götha

Kungörelser riksdagsbeslut mm 1600-tal ca 100 st

Kungörelser riksdagsbeslut mm 1600-tal ca 100 st

KUNGÖRELSER, STADGAR, RIKSDAGSBESLUT MM. (ca 100 st). Mest 1600-tal, några tidigt 1700-tal.Bl.a. Ordinantie, huruledes köphandelen... drifwas skal, Uppsala 1617, Riksdagsbeslut, Stockholm 1622, 1625,m Tullordning, 1636, Läs mer...

http://www.stadsauktion.se
2016-10-31
Slutpris
6 600 SEK
Snorre Sturlussons nordländska kungasagor

Snorre Sturlussons nordländska kungasagor

KANKELTRYCK. HEIMSKRINGLA. Norlandz chrönika och beskrifning; Hwarutinnan förmähles the äldste historier om Swea och Götha rijken, sampt Norrie, och een-deels om Danmarck... Wijsingzborg (Johann Kankel) Läs mer...

http://www.stadsauktion.se
2012-03-26
Slutpris
6 000 SEK
117333. BOK, Swea och Götha Krönika av Johannis Magni, Stockholm 1620.

117333. BOK, "Swea och Götha Krönika" av Johanni...

Helfranskt skinnband med pressad pärmdekor. Rygg med upphöjda bind. Läs mer...

Bukowskis market - Stockholm
2010-02-12
Slutpris
5 000 SEK
Sällsynt arbete av Messenius

Sällsynt arbete av Messenius

(MESSENIUS, JOHANNES). Sanfärdigt och rättmätigt geenswar, emoot then lögnachtige smädeskrifft, som een dansk man Petrus Parvus Rosefontanus benämdt, åhr M.DLX. effter Christi bördh, haffuer aff Läs mer...

http://www.stadsauktion.se
2013-12-16
Slutpris
5 000 SEK
Kankels berömda utgåva av Heimskringla

Kankels berömda utgåva av Heimskringla

KANKELTRYCK. HEIMSKRINGLA. Norlandz chrönika och beskrifning; Hwarutinnan förmähles the äldste historier om Swea och Götha rijken, sampt Norrie, och een-deels om Danmarck... Wijsingzborg (Johann Kankel) Läs mer...

http://www.stadsauktion.se
2012-04-22
Slutpris
3 400 SEK
Twå gambla swenske rijm-krönikor 1674

Twå gambla swenske rijm-krönikor 1674

DANIEL MELANDEHIELMS EXEMPLAR. Två gambla swenske rijm-krönikor, then förre kort, och innehåller sextijo twå Swea och Götha konungar, förste gång uplagd åhr 1615. Then andra Läs mer...

http://www.stadsauktion.se
2016-02-28
Slutpris
3 400 SEK
334862. BOK, Monumenta Uplandica per Thiundam av Johan Peringskiöld, Stockholm 1710 och 1719.

334862. BOK, "Monumenta Uplandica per Thiundam" av...

"Then första boken af Swea och Götha Minnings-Merken uthi Uplands första del, Thiundaland....", "Ulleråkers Härads Minnings-Merken med Nya Upsala...". Rikt illustrerad i texten samt med Läs mer...

Bukowskis market - Stockholm
2012-07-30
Slutpris
3 350 SEK
Peringskiölds Ättartal

Peringskiölds Ättartal

PERINGSKIÖLD, JOHAN. Ättartal för Swea och Götha konunga hus. Stockholm (J. L. Horrn) 1725.Folio. (4), (1)-140, (76, sista bladet blankt) s. Dubbelsidig träsnittsplansch (marg.fläck., saknar Läs mer...

http://www.stadsauktion.se
2013-10-21
Slutpris
3 000 SEK
Karl XII av Isogaeus 1714

Karl XII av Isogaeus 1714

KARL XII. (2). ISOGAEUS, SIMON. (2). Carla-seger-skiöld, hwilken then stormächtigste konung Carl XII... så wäl som forna Swea och Götha... konungar... emot sina och riksens Läs mer...

http://www.stadsauktion.se
2012-11-05
Slutpris
2 400 SEK
JOHANNES MAGNUS

JOHANNES MAGNUS

"Swea och Götha krönika..", Stockholm 1620. Läs mer...

Bukowskis market
2014-02-07
Slutpris
2 400 SEK