Avslutade auktioner liknande götha

Slutpris:
400 SEK

2 st. Utsigt af Götheborg från skansen Götha lejon, och Utsigt af Götheborg från förstaden masthugget, plåtstorlek 32 x 40 cm. Läs mer…


Auktionshus:
Göteborgs Auktionskammare

Avslutades:
2020-11-02


Slutpris:
300 SEK

Charta öfwer Götha elfs och Trollhettans belägenhet 1770, pappersstorl 45 x 58 cm. Marginalrevor, fläckar samt slitage. Oramad. Läs mer…


Auktionshus:
Halmstads Auktionskammare EF

Avslutades:
2018-11-16


Slutpris:
600 SEK

37 delar, Götha, Gustavsberg. Läs mer…


Auktionshus:
Metropol

Avslutades:
2017-02-13


Slutpris:
1 300 SEK

SVENSK HISTORIA (4). LOCCENIUS, JOHANNES. Johannis Loccenii Historiae suecanae, a primo rege Sueciae usque ad Carolum XI. regem Sueciae, deductae, libri novem, secundâ editione multó Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-11-22


Slutpris:
6 600 SEK

KUNGÖRELSER, STADGAR, RIKSDAGSBESLUT MM. (ca 100 st). Mest 1600-tal, några tidigt 1700-tal.Bl.a. Ordinantie, huruledes köphandelen... drifwas skal, Uppsala 1617, Riksdagsbeslut, Stockholm 1622, 1625,m Tullordning, 1636, Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-10-31


Slutpris:
400 SEK

GRAFISKA BLAD, 4 st, efter Nordmann, visar bl a Konl Götha Artilleri-Reg, Generalitetet, Staben..., ca 43x34 cm Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-10-26


Slutpris:
2 400 SEK

KARL XII. (2). ISOGAEUS, SIMON., Carla -seger-skiöld, hwilken then stormächtigste konung Carl XII... så wäl som forna Swea och Götha... konungar... emot sina och riksens Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-06-20


Slutpris:
950 SEK

Swerikes Rijkes Lands-Lag Som Af Rijksens Råd blef öfwersedd och förbättrat: och af K. Christofer, Swerikes, Danmarks, Norikes, Wendes och Götha konung, palatz-grefwe widh Reen, Läs mer…


Auktionshus:
Connoisseur Bokauktioner

Avslutades:
2016-05-15


Slutpris:
3 400 SEK

DANIEL MELANDEHIELMS EXEMPLAR. Två gambla swenske rijm-krönikor, then förre kort, och innehåller sextijo twå Swea och Götha konungar, förste gång uplagd åhr 1615. Then andra Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-02-28


Slutpris:
650 SEK

Från Billmarks Pittoreska vuer från Götha canal. 1843. Läs mer…


Auktionshus:
Connoisseur Bokauktioner

Avslutades:
2016-02-15