Avslutade auktioner liknande S almqvist

Slutpris:
2 500 SEK

Olja på duk, Ester Almqvist (1864-1934), ”April” Landskapsmotiv signerad 1905, 57x88cm, i ram. Visas och hämtas på Sefina S:t Eriksgatan 20 Läs mer…


Auktionshus:
Kaplans Auktioner

Avslutades:
2020-03-03


Slutpris:
1 400 SEK

PERINGSKIÖLDS BIBLISKA HISTORIA 1713. PERINGSKIÖLD, JOHAN. En book af menniskiones slächt och Jesu Christibörd; eller Bibliskt slächt-register från Adam, til Jesu Christi heliga moder jungfru Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-12-19


Slutpris:
400 SEK

ALMQVIST, C. J. L., Anekdoter såsom bidrag till guldmakeriets historia. Stockholm (Oscar L. Lamms förlag) 1867. 8:o.(3), 4-84 s. Gult originalomslag, främre tryckt i rött Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-11-14


Slutpris:
700 SEK

SVENSK BIBLIOGRAFI (5). BRING, SAMUEL, E. Itineraria Svecana. Bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till1950. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1954.8:o. 24 x 16,5 cm. Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-10-14


Slutpris:
1 300 SEK

SVENSK BIBLIOGRAFI (5). BRING, SAMUEL, E. Itineraria Svecana. Bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till1950. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1954.8:o. 24 x 16,5 cm. Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-09-25


Slutpris:
1 400 SEK

(KANKELTRYCK. KIÖPING, N. MATSON, - WILLMAN, O. E., - (CARON, FR.). Een kort beskriffning uppå trenne resor och peregrinationer, sampt konungarijket Japan... Wisingsborg, Kankel, 1667). Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-04-28


Slutpris:
650 SEK

LINNÉ, CARL VON. (6). Skrifter. I-V. Utgivna av Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Uppsala (Almqvist & Wiksell) 1905-08, 1913. Stor 8:o. Planscher, tabeller, illustrationer. Nya bruna hfrbd, Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2016-02-01


Slutpris:
550 SEK

LINNÉ, CARL VON. (6). Skrifter. I-V. Utgivna av Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Uppsala (Almqvist & Wiksell) 1905-08, 1913. Stor 8:o. Planscher, tabeller, illustrationer. Grå omslag medbundna.Samtida Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2015-09-16


Slutpris:
400 SEK

GÖTEBORG. DEDIKATIONSEXEMPLAR. FORSSENIUS, C. Minnestal vid firandet af Sahlgrenska sjukhusets hundraåriga tillvaro den 31 mars 1882. Göteborg (Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags tryckeri) 1884.4:o. (2), 3-104, (2, Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2015-03-29


Slutpris:
1 700 SEK

ALMQVIST, C. J. L., Anekdoter såsom bidrag till guldmakeriets historia. Stockholm (Oscar L. Lamms förlag) 1867. 8:o.(3), 4-84 s. Gult originalomslag, främre tryckt i rött Läs mer…


Auktionshus:
http://www.stadsauktion.se

Avslutades:
2012-10-08